Python

Python uporablja različna orodja, za različne tipe razvijanja aplikacij. Za GUI (Grafični uporabniški vmesnik) ima vsaj tri različna orodja, in najbolj priljubljena so Kivy, PyQt, PySide, PyGame, PyForms, Tkinter. Ima tudi orodja za razvoj internetnih aplikacij, med najbolj pogostima pa sta Flask in Django. Django ima svojo posebno knjižnico, in deluje večinoma v relaciji s podatkovno bazo. Večina teh orodij se namesti z IDE oziroma Integrirano razvijalsko okolje. Na razpolago ima tudi veliko orodij za analitiko, kamor spadajo SciPy, Pandas in iPython. Za razvijanje programske opreme pa se uporabljajo predvsem sledeča orodja, Buildbot, Trac in Roundup. Uporabljajo se tudi orodja za skrbništvo sistema, kot na primer, Ansible, Salt in OpenStack.

Python

Namestitev

V Linux sistemu je namestitev v terminalu, kamor prvo vpišemo sudo apt-get update, da se sistem nadgradi, in nato še sudo apt-get install pythonX kjer X predstavlja zadnjo verzijo.

V sistemu Windows pa gremo samo na uradno spletno stran, kjer dobimo zadnjo verzijo, in si jo namestimo na sistem. Ko se začne nameščati na sistem, je potrebno paziti na začetku, da izberemo ADD Python to PATH z namenom, da ga lahko kasneje poženemo v/iz CMD. Privzeto se naloži v mapo Uporabniki, in ko smo v cmd-ju, se pomaknemo v to mapo. Da preverimo, katero verzija se je namestila, vtipkamo C:\\pot kjer je nameščen python in \python v da se mi izpiše nameščena verzija. Nato še vtipkamo \pythonX kjer je X nameščena verzija, in lahko delamo v cmd-ju.

Kako začeti?

Programiramo lahko v navadni beležnici, ki je prisotna tako v sistemu Linux, kot tudi Windows. Notri vpišemo kodo, in na koncu to datoteko shranimo kot ime datoteke.py. Kodiranje mora biti shranjeno pod UTF-8, to izberemo preden shranimo. Potem gremo v terminal ali cmd, vpišem pot kamor smo shranili datoteko .py, in vpišemo C://pot kjer je datoteka shranjena in python ime datoteke.py. Jaz sem jo shranil v particijo D, zato sem vpisal D:\>python zdravo.py, in izpisalo se mi je Zdravo Svet!

To je mogoče dobro delati na začetku, ker kasneje postane malce bolj zapleteno, in potrebujemo IDE. Ko se nam namesti program Python, je zraven tudi program IDLE. Program odpremo, kjer izberemo File / New file in je stvar podobna beležnici. Ko končamo z delom, moram shraniti, lahko z F5. Bolj profesionalni IDE pa je PyCharm, ki je v dveh verzijah. Prva je brezplačna, druga plačljiva, kjer je zraven še ogromno dodatkov. Lahko si namestimo tudi orodje, kot je Visual Studio Code, ki je v bistvu zelo dobro orodje, in je brezplačen.

Prvi program napisan v Python okolju

Začeli bom s prvim programom, ki se imenuje Pozdravljen, Svet! Uporabili bomo ukaz print, ki nam izpiše vpisano besedo ali stavek v konzolo interpreterja. Z ukazom print, pythonu povemo, naj nam to izpiše v konzoli.

print('Zdravo Svet!')

Build-in funkcije so izredno enostavne, ki jih ponuja Python sam, in jih že vsebuje v svoji knjižnici. Vse te funkcije si lahko ogledamo na w3schools.Spremenljivke Vrste podatkov Moduli Poziv Nadzor izvajanja in zanke Funkcije


V zgornjih primerih smo si ogledali osnovne stvari, v Python programiranju, sledi naprednejše programiranje. V naprednejše programiranje sem uvrstiv Objektno programiranje, Izdelava datotek, tkinter, openpyxl in JSON.

Naprednejše programiranje

Preden nadaljujemo, si lahko ogledate VAJE iz osnovnega Python programiranja.

Objektno programiranje Datoteke JSON tkinter openpyxl

Vse kar nam manjka sedaj je knjižnica Python spremenljivk, ki sem si jo izdelal. Opisal sem samo sprememnljivke, ki sem jih spoznaval na tečaju, vse ostale dobimo na uradni strani.